Psychoterapia – Co warto wiedzieć przed pierwszą wizytą?

 • Pierwsze spotkanie w gabinecie umawiane jest telefonicznie.
  Rejestracja  codziennie w dni ustawowo przyjęte jako robocze.  Kontakt
  nie ma możliwości rejestracji osobistej w pracowni.
 • Spotkania konsultacyjne poprzedzające rozpoczęcie procesu psychoterapii są ważne i niezbędne, ponieważ w trakcie tych wizyt przede wszystkim zapoznaję się z powodem  Państwa zgłoszenia.
 • W trakcie spotkań konsultacyjnych weryfikujemy wspólnie z klientem/pacjentem oczekiwania i  możliwości  pomocy terapeutycznej.
 • Indywidualnemu ustaleniu podlegają takie kwestie, jak  cel terapii, częstotliwość i forma spotkań oraz czas trwania jednej sesji terapeutycznej.
 • Proces konsultacyjny zajmuje ok 2-3 spotkań i może ale nie musi być początkiem procesu terapeutycznego. Zdarza się czasem, że na tym etapie pacjent stwierdza, iż pomoc jaką otrzymał jest w danym momencie wystarczająca i pozwala mu na dokonanie zmian w sobie na tyle aby zrezygnować lub zawiesić decyzję o podjęciu psychoterapii.
 • Jeśli pacjent decyduje się na rozpoczęcie cyklicznych spotkań ( settingu) to na kolejnym spotkaniu przedstawiam pacjentowi indywidualny plan terapii, który opracowuję po dokładniejszym zapoznaniu się ze zgłaszanymi problemami. Pacjent otrzymuje informacje na temat możliwości pomocy, przewidywanego przebiegu  i  czasu trwania procesu terapeutycznego oraz modalności terapeutycznej, która zostanie wykorzystana w procesie leczenia.
ilustracja
 • Przed jak i w trakcie terapii pacjent ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje na temat  wykształcenia psychoterapeuty i jego doświadczenia zawodowego.
 •  W trosce o wysoką jakość udzielanej Państwu pomocy, swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego specjalisty.
 • Informacje ujawnione przez pacjentów podczas spotkań z psychoterapeutą ( wraz z konsultacjami) objęte są tajemnicą zawodową.
 • Oferta skierowana do pacjenta/klienta objęta jest odpłatnością wg cennika zamieszczonego tutaj – Cennik.
 • Zasady dotyczące płatności, umawiania, odwoływania i zmiany terminu spotkań terapeutycznych ustalane są indywidualnie . W sytuacji, gdy pacjent bez istotnej przyczyny nie stawi się na wizytę w ustalonym terminie lub nie odwoła jej z wymaganym wyprzedzeniem, zobowiązany jest do poniesienia całkowitego kosztu sesji terapeutycznej.
 • W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję, czas spotkania nie ulega przedłużeniu.
 • Cały proces psychoterapii  prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 Artykuły:

Psycholog czy psychoterapeuta, kto jest kim?

konsultacja

Konsultacja
psychologiczna

To rozmowa, podczas której osoba zgłaszająca się konsultuje różnego rodzaju trudne dla niej sytuacje życiowe lub stany emocjonalne, z którymi sama nie potrafi sobie poradzić lub których nie rozumie.

więcej...
konsultacja

Psychoterapia indywidualna
dla osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą i rozmów, które pozwalają na głębsze zrozumienie siebie, swoich przekonań, emocji, zachowań oraz źródła lęków.

więcej...
konsultacja

Terapia dzieci
i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób,
które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

więcej...
konsultacja

Terapia
rodzinna

Dzięki wsparciu terapeutycznemu można pokonać codzienne problemy i na nowo nauczyć się komunikacji oraz zrozumieć postępowanie innych członków rodziny.

więcej...

Gabinet

gabinet foto
gabinet foto
gabinet foto

Umów Spotkanie

mgr Izabela Busłowska- Ząbek

tel.: 531 811 363
e-mail: izabela.zabek@wp.pl

Pracownia Psychoterapii MOTYL
ul. Minakowskiego 12/35
10-768 Olsztyn

Jestem tez na: