Konsultacja psychologiczna

  • Konsultacja psychologiczna to doraźna forma pomocy i wsparcia.  Rozmowa, podczas której osoba zgłaszająca się konsultuje różnego rodzaju trudne dla niej sytuacje życiowe, zachowania lub stany emocjonalne, które zaburzają funkcjonowanie psychiczne, są dla niej niezrozumiałe lub, z którymi sobie nie radzi.
  • Konsultacja może dotyczyć zarówno osoby zgłaszającej się, jak i innej bliskiej jej osoby.
  • Podczas takiej rozmowy psychoterapeuta ma możliwość rozpoznania zgłaszanego problemu i zaproponowania najlepszej formy pomocy.  Nierzadko konsultacja opiera się na psychoedukacji, czyli wyjaśnieniu mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw danego sposobu myślenia czy funkcjonowania oraz na wprowadzeniu pożądanych zmian.
  • Konsultacja trwa 50 minut i obejmuje zazwyczaj od 1 do 3 spotkań.
  • Zdarza się, że jest początkiem psychoterapii.
  • Niekiedy wskazana jest konsultacja u innego specjalisty.

,, Każdy powinien mieć kogoś z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek nie wiadomo jak był dzielny, czasami czuje się samotny ”

- Ernest Hemingway
ilustracja
konsultacja

Konsultacja
psychologiczna

To rozmowa, podczas której osoba zgłaszająca się konsultuje różnego rodzaju trudne dla niej sytuacje życiowe lub stany emocjonalne, z którymi sama nie potrafi sobie poradzić lub których nie rozumie.

więcej...
konsultacja

Psychoterapia indywidualna
dla osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą i rozmów, które pozwalają na głębsze zrozumienie siebie, swoich przekonań, emocji, zachowań oraz źródła lęków.

więcej...
konsultacja

Terapia dzieci
i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób,
które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

więcej...
konsultacja

Terapia
rodzinna

Dzięki wsparciu terapeutycznemu można pokonać codzienne problemy i na nowo nauczyć się komunikacji oraz zrozumieć postępowanie innych członków rodziny.

więcej...

Gabinet

gabinet foto
gabinet foto
gabinet foto

Umów Spotkanie

mgr Izabela Busłowska- Ząbek

tel.: 531 811 363
e-mail: izabela.zabek@wp.pl

Pracownia Psychoterapii MOTYL
ul. Minakowskiego 12/35
10-768 Olsztyn

Jestem tez na: