O mnie

Mgr Izabela Busłowska – Ząbek

Jestem dyplomowanym i rekomendowanym psychoterapeutą, psychologiem oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam całościowe 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Posiadam wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia psychoterapii indywidualnej zarówno osób dorosłych jak i dzieci, młodzieży oraz terapii rodzinnej.

Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, adaptacyjne oraz doświadczających różnego rodzaju kryzysów. Zajmuję się terapią osób borykających się ze stanami nerwicowymi, atakami paniki oraz doświadczeniem kryzysu psychotycznego. Prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości.

,, Psychologia to nauka. Psychoterapia to sztuka. ”

- Nancy Mc.Wiliams
ilustracja

Pracuję terapeutycznie również z młodzieżą i starszymi dziećmi, które cierpią z powodu różnego rodzaju lęków, zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych i nerwicowych.  Posiadam duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi kształtującymi nieprawidłową osobowość, doświadczającymi problemu wykluczenia, myśli rezygnacyjnych i samobójczych, trudności w relacjach rówieśniczych i z innymi ludźmi, samookaleczającymi się oraz z zaburzeniami odżywiania. Posiadam doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami z zaburzeniami tożsamości płciowej.

Pomagam rodzinom doświadczającym różnego rodzaju problemów, kryzysów oraz trudności wychowawczych i spowodowanych chorobą w tym także psychiczną któregoś z jej członków.

Pracuję integratywnie, co oznacza, że w pracy psychoterapeutycznej łączę podejścia i korzystam z różnych technik integrując elementy różnych nurtów psychoterapii. Tym samym dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W pracy z pacjentem dorosłym i młodzieżą wiodącym nurtem jest psychodynamiczny. Pracę z rodziną opieram na myśleniu systemowym, zaś w pracy z dziećmi w dużej mierze korzystam z technik terapii poznawczo- behawioralnej. Wykorzystuję również elementy psychorysunku. Prowadzę psychoterapię krótko i długoterminową

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, studia psychologiczne w Collegium H. w Warszawie. oraz Pedagogikę Specjalną w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Swoją wiedzę poszerzałam na studiach podyplomowych z zakresu Diagnostyki i Terapii Psychopedagogicznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie oraz studiach specjalizacyjnych z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

W roku 2018 ukończyłam całościowy 4,5 letni Kurs Psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem sprawował prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki.  W roku 2019 ukończyłam organizowane przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Regularnie poszerzam swoje kompetencje oraz rozwijam warsztat pracy. Biorę udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam praktykując w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku oraz Specjalistycznym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Pracowałam także w Domu Dziecka oraz szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

W ramach działalności psychoedukacyjnej i szkoleniowej realizowałam projekty rozwojowe i doradcze w szczególności kierowane do kadry pedagogicznej i służb mundurowych. W ramach pracy wolontaryjnej współpracowałam z Fundacją Hospicyjną, wspierając psychologicznie osoby chore długoterminowo i nieuleczalnie oraz ich rodziny w trudnym czasie pożegnania.

Od kwietnia 2021 roku jestem zawodowo związana z Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Opieki Środowiskowej ,, ANIMA” w Olsztynie oddział w Iławie, gdzie zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży. Od 2019 roku prowadzę także prywatną praktykę pod nazwą Pracowni Psychoterapii ,, Motyl”.

W kontakcie terapeutycznym staram się uwzględniać kontekst życia i doświadczeń moich pacjentów, nigdy nikogo nie oceniać, a o problemie i jego przyczynach myśleć szeroko. Staram się, by pacjent bez względu na wiek w moim towarzystwie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, co pozwala mi być obiektywną i kompetentną w tym co robię.

Przestrzegam


Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kodeksu Etycznego Psychologa

Dyplomy i rekomendacje

rekomendacje

Dyplom Kurs Izabela Busłowska Ząbek

Dyplom Studium Psychoterapii

konsultacja

Konsultacja
psychologiczna

To rozmowa, podczas której osoba zgłaszająca się konsultuje różnego rodzaju trudne dla niej sytuacje życiowe lub stany emocjonalne, z którymi sama nie potrafi sobie poradzić lub których nie rozumie.

więcej...
konsultacja

Psychoterapia indywidualna
dla osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą i rozmów, które pozwalają na głębsze zrozumienie siebie, swoich przekonań, emocji, zachowań oraz źródła lęków.

więcej...
konsultacja

Terapia dzieci
i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób,
które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

więcej...
konsultacja

Terapia
rodzinna

Dzięki wsparciu terapeutycznemu można pokonać codzienne problemy i na nowo nauczyć się komunikacji oraz zrozumieć postępowanie innych członków rodziny.

więcej...

Gabinet

gabinet foto
gabinet foto
gabinet foto

Umów Spotkanie

mgr Izabela Busłowska- Ząbek

tel.: 531 811 363
e-mail: izabela.zabek@wp.pl

Pracownia Psychoterapii MOTYL
ul. Minakowskiego 12/35
10-768 Olsztyn

Jestem tez na: