Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zdarza się, że w  w życiu młodych ludzi pojawią się trudności, z którymi rodzice czy opiekunowie nie zawsze są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Kłopoty w szkole, problemy w relacji z rówieśnikami, pierwsze zawody miłosne, niskie poczucie własnej wartości, przedłużające się obniżenie nastroju, zaburzenia odżywiania, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi czy różnego rodzaju lęki, a także zachowania suicydalne takie jak samookaleczenia czy nawet pierwsze próby samobójcze – w takich sytuacjach warto i należy skonsultować się ze specjalistą.

Terapia dzieci i młodzieży jest formą terapii rodzinnej i jest skierowana do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Jest to proces regularnych spotkań z dzieckiem/nastolatkiem, które odbywają się we współpracy z rodzicami lub opiekunami. Stanowisko większości specjalistów pracujących w terapii dzieci i młodzieży jest jednoznaczne – najlepsze efekty przynosi terapia dziecka ze wspólnym zaangażowaniem obojga rodziców . Życie pisze jednak różne scenariusze i w przypadku gdy niemożliwa jest współpraca z obojgiem rodziców zapraszany jest do współpracy rodzic mieszkający z dzieckiem lub opiekun wychowujący dziecko.  Czas trwania terapii jest ustalany w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zgłaszanych trudności. Zazwyczaj wystarczy kilka wizyt, ale w niektórych przypadkach wskazana jest dłuższa terapia.

,, Jest różnica między poczwarką a motylem, a przecież motyl
to dawna poczwarka ”

- Wiliam Shakespeare
ilustracja

Jak pracuje psycholog dziecięcy ?

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice czy opiekunowie. Konsultacja ma na celu rozpoznanie problemów, z jakimi zgłaszane jest dziecko oraz prześledzenie historii wraz z aktualną sytuacją życiową dziecka/nastolatka. Zazwyczaj na dwóch wstępnych wizytach formułowana jest diagnoza psychologiczna oraz plan pomocy. Czasem rodzice proszeni są o dostarczenie aktualnych wyników biochemicznych dziecka oraz dostarczenie informacji o innych chorobach dziecka jeśli dziecko było diagnozowane w jakimś kierunku. Nawiązywany jest też kontakt z dzieckiem. Podczas terapii dziecko/nastolatek poprzez swoją naturalną aktywność w rozmowie, rysunku oraz zabawie przekazuje istotne dla niego kwestie oraz pokazuje, w jaki sposób je przeżywa. W trakcie spotkań, dzięki zaufaniu tworzącemu się w relacji terapeutycznej między dzieckiem a psychoterapeutą, udaje się zrozumieć negatywne emocje i trudności, z jakimi boryka się młody człowiek i dzięki temu pracować nad rozwiązaniem zgłaszanych problemów.

Dolna granica wieku dziecka w terapii indywidualnej to 10 lat.

  • Spotkania terapeutyczne z dziećmi lub z udziałem dzieci trwają 45 do 60 minut ( w przypadku młodszych dzieci początkowo nie jest możliwe dokładne trzymanie się czasu, gdyż zależne jest to od przebiegu spotkania oraz charakteru i stopnia nasilenia problemu). W miarę kolejnych spotkań ten czas stabilizuje się i spotkania trwają ok 50 minut.
  • Spotkanie konsultacyjne z rodzicami/ opiekunami bez udziału dziecka trwa 50 minut.
  • Praca terapeutyczna w systemie 3 : 1, co realnie oznacza, że po 3 spotkaniach z dzieckiem następuje jedno spotkanie z rodzicami lub opiekunami. Służy to omówieniu możliwości wsparcia rodziców w procesie terapeutycznym oraz  postępów dziecka. Cykl jest powtarzalny przez cały proces terapeutyczny.
konsultacja

Konsultacja
psychologiczna

To rozmowa, podczas której osoba zgłaszająca się konsultuje różnego rodzaju trudne dla niej sytuacje życiowe lub stany emocjonalne, z którymi sama nie potrafi sobie poradzić lub których nie rozumie.

więcej...
konsultacja

Psychoterapia indywidualna
dla osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą i rozmów, które pozwalają na głębsze zrozumienie siebie, swoich przekonań, emocji, zachowań oraz źródła lęków.

więcej...
konsultacja

Terapia dzieci
i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób,
które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

więcej...
konsultacja

Terapia
rodzinna

Dzięki wsparciu terapeutycznemu można pokonać codzienne problemy i na nowo nauczyć się komunikacji oraz zrozumieć postępowanie innych członków rodziny.

więcej...

Gabinet

gabinet foto
gabinet foto
gabinet foto

Umów Spotkanie

mgr Izabela Busłowska- Ząbek

tel.: 531 811 363
e-mail: izabela.zabek@wp.pl

Pracownia Psychoterapii MOTYL
ul. Minakowskiego 12/35
10-768 Olsztyn

Jestem tez na: