Terapia poznawczo-behawioralna: skuteczne strategie radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi

Terapia poznawczo-behawioralna: skuteczne strategie radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi

03

kwiecień 2024

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z najbardziej skutecznych form terapii stosowanych w leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych. Opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania wzajemnie się oddziałują, a zmiana jednego z tych elementów może prowadzić do poprawy stanu psychicznego. W tym artykule przyjrzymy się głównym zasadom i skutecznym strategiom terapii poznawczo-behawioralnej oraz jakie zaburzenia psychiczne można nią skutecznie leczyć.

Podstawowe założenia terapii poznawczo-behawioralnej

CBT opiera się na kilku kluczowych założeniach:

 1. Poznawcze przekonania: Ludzie często mają myśli i przekonania, które nie odzwierciedlają rzeczywistości, a te fałszywe przekonania mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych.
 2. Zachowania: Zachowania są często wynikiem naszych myśli i przekonań. Terapia CBT skupia się na zmianie negatywnych wzorców zachowań i reakcji.
 3. Rola terapeuty: Terapeuci CBT są aktywni i nastawieni na współpracę z pacjentem, pomagając mu zidentyfikować szkodliwe wzorce myślenia i zachowań oraz rozwijać strategie radzenia sobie.

Skuteczne strategie CBT

 1. Identyfikacja myśli automatycznych: Pacjenci uczą się identyfikować negatywne myśli automatyczne, które mogą prowadzić do negatywnych emocji i zachowań.
 2. Reinterpretacja myśli: Pacjenci uczą się wyzwania i zmieniania negatywnych myśli na bardziej realistyczne i pozytywne.
 3. Techniki relaksacyjne: Terapeuci uczą pacjentów technik relaksacyjnych, takich jak techniki oddechowe i medytacja, które pomagają zmniejszyć poziom stresu i lęku.
 4. Eksponowanie: Pacjenci uczą się stopniowo narażać się na sytuacje, które wywołują lęk lub niepokój, aby przekonać się, że obawy są często przesadzone.
 5. Trening umiejętności społecznych: Osoby z zaburzeniami społecznymi uczą się zdrowych wzorców komunikacji i interakcji społecznej.
 6. Zadania domowe: Terapeuci CBT często przypisują pacjentom zadania domowe, które pomagają w praktycznym stosowaniu nabytych umiejętności w codziennym życiu.

Zaburzenia, które mogą być leczone terapią poznawczo-behawioralną

Terapia CBT jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, w tym:

 • Depresja
 • Lęk, w tym lęk paniczny, fobia społeczna i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
 • Zaburzenia odżywiania, takie jak bulimia i anoreksja
 • Zaburzenia snu
 • Stres pourazowy
 • Zaburzenia osobowości

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną formą terapii stosowaną w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. Poprzez zmianę negatywnych wzorców myślenia i zachowań, pacjenci uczą się radzić sobie ze swoimi problemami w sposób bardziej adaptacyjny i efektywny. Terapia CBT daje nadzieję na poprawę jakości życia osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Umów Spotkanie

mgr Izabela Busłowska- Ząbek

tel.: 531 811 363
e-mail: izabela.zabek@wp.pl

Pracownia Psychoterapii MOTYL
ul. Minakowskiego 12/35
10-768 Olsztyn

Jestem tez na: